PERINGATAN

Segala karya, gambar, penulisan, grafik dan illustrasi yang tersiar adalah hakcipta terpelihara . Sebarang pemilikan, perubahan, penyalinan, penyiaran atau sebagainya yang berkaitan haruslah mendapat keizinan serta dikreditkan sumber tersebut kepada Reka Kufi (SA 0215011-P).

Mereka juga peminat Khat Kufi

Sunday, 22 April 2012

Kelas Khat Kufi Murabba dan Fatimi di Muzium Kesenian Islam Malaysia

Sesi perbincangan bersama Ustaz Wahab tentang cara menggunakan MS Excel
dalam menghasilkan khat Kufi Murabba

Para peserta mencuba menulis sendiri kalimah Assalamualaikum di atas
kertas graf serta menggunakan gaya Kufi Fatimi.
 Kelas penulisan khat Kufi diteruskan pada minggu ketiga. Dimulakan dengan kelas Khat Kufi Murabba, setiap peserta diajar menghasilkan karya dengan aplikasi komputer seperti MS Excel dan Adobe Photoshop pada sesi pagi.


Pada sesi petang, kelas Kufi Fatimi bersama Ustaz Asrak. Sesi dimanafaat sebaik mungkin oleh peserta dengan latihan menulis kalimah Assalamualaikum di atas kertas graf.

1 comment: