PERINGATAN

Segala karya, gambar, penulisan, grafik dan illustrasi yang tersiar adalah hakcipta terpelihara . Sebarang pemilikan, perubahan, penyalinan, penyiaran atau sebagainya yang berkaitan haruslah mendapat keizinan serta dikreditkan sumber tersebut kepada Reka Kufi (SA 0215011-P).

Mereka juga peminat Khat Kufi

Friday, 19 April 2013

Rekabentuk Penanda Buku (Bookmark Design)

Hadapan

Belakang

Saiz penanda buku 2inci lebar x 6inci panjang.


No comments:

Post a Comment