PERINGATAN

Segala karya, gambar, penulisan, grafik dan illustrasi yang tersiar adalah hakcipta terpelihara . Sebarang pemilikan, perubahan, penyalinan, penyiaran atau sebagainya yang berkaitan haruslah mendapat keizinan serta dikreditkan sumber tersebut kepada Reka Kufi (SA 0215011-P).

Mereka juga peminat Khat Kufi

Thursday, 19 April 2012

Tiga Eksperimentasi Kufi Gaya Bebas - Mohd Yahaya & Tuminah


Tiga variasi untuk menghasilkan karya yang menggabungkan nama Mohd Yahaya dan Tuminah.

PERINGATAN :
Rekaan tersebut adalah hasil ciptaan tersendiri. Reka Kufi tidak bertanggungjawab sekiranya terdapat kesalahan dilakukan oleh pihak lain semasa mencuba. Setiap kesalahan adalah tanggungan sendiri. Anda di LARANG sama sekali meniru karya di atas kerana setiap bentuk huruf mempunyai perbezaan dan berkemungkinan boleh membawa maksud lain seandainya tidak disusun secara betul.

No comments:

Post a Comment