PERINGATAN

Segala karya, gambar, penulisan, grafik dan illustrasi yang tersiar adalah hakcipta terpelihara . Sebarang pemilikan, perubahan, penyalinan, penyiaran atau sebagainya yang berkaitan haruslah mendapat keizinan serta dikreditkan sumber tersebut kepada Reka Kufi (SA 0215011-P).

Mereka juga peminat Khat Kufi

Saturday, 5 May 2012

Kufi Fatimi - Kuala Lumpur

Kuala Lumpur
Gaya Kufi Fatimi digunakan serta menerapkan motif-motif yang sesuai. Ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara perkataan Kuala dan Lumpur. Huruf Alif-Lam Alif-Lam juga direka pelbagai motif bersilang atau bersulam untuk menunjukkan jalinan antara satu sama lain.

No comments:

Post a Comment