PERINGATAN

Segala karya, gambar, penulisan, grafik dan illustrasi yang tersiar adalah hakcipta terpelihara . Sebarang pemilikan, perubahan, penyalinan, penyiaran atau sebagainya yang berkaitan haruslah mendapat keizinan serta dikreditkan sumber tersebut kepada Reka Kufi (SA 0215011-P).

Mereka juga peminat Khat Kufi

Sunday, 30 June 2013

Logo Fathul Hikmah


Tempahan oleh Puan Hafidzah Aziz. Asas idea logo berkaitan wanita, Muslimah, moden dan kontemporari. Dalam rekaan tersebut, huruf Khat Kufi Fatimi iaitu FA dan HA digunakan untuk logo ini. Kedua-dua huruf tersebut merupakan singkatan kepada perkataan FATHUL HAKIMAH. Penggunaan warna-warna lembut dan bentuk bunga ros melambangkan nilai-nilai kewanitaan. 

No comments:

Post a Comment