PERINGATAN

Segala karya, gambar, penulisan, grafik dan illustrasi yang tersiar adalah hakcipta terpelihara . Sebarang pemilikan, perubahan, penyalinan, penyiaran atau sebagainya yang berkaitan haruslah mendapat keizinan serta dikreditkan sumber tersebut kepada Reka Kufi (SA 0215011-P).

Mereka juga peminat Khat Kufi

Thursday, 3 January 2013

Fakulti Senibina Perancangan Dan Ukur


Fakulti Senibina Perancangan & Ukur merupakan salah satu fakulti yang terdapat di Universiti Teknologi MARA. Fakulti ini menawarkan kursus berkaitan Alam Bina (Built Environment) dan telah ditubuhkan sejak tahun 1967. 

No comments:

Post a Comment