PERINGATAN

Segala karya, gambar, penulisan, grafik dan illustrasi yang tersiar adalah hakcipta terpelihara . Sebarang pemilikan, perubahan, penyalinan, penyiaran atau sebagainya yang berkaitan haruslah mendapat keizinan serta dikreditkan sumber tersebut kepada Reka Kufi (SA 0215011-P).

Mereka juga peminat Khat Kufi

Sunday, 6 January 2013

Zikrullah


...dengan hanya mengingati Allah, hati menjadi senang.

(Surah Ar-Ra'd:28)

Now surely by Allah's remembrance are the hearts set at rest

No comments:

Post a Comment