PERINGATAN

Segala karya, gambar, penulisan, grafik dan illustrasi yang tersiar adalah hakcipta terpelihara . Sebarang pemilikan, perubahan, penyalinan, penyiaran atau sebagainya yang berkaitan haruslah mendapat keizinan serta dikreditkan sumber tersebut kepada Reka Kufi (SA 0215011-P).

Mereka juga peminat Khat Kufi

Monday, 7 January 2013

Walimatus Urus - Mohd Zuhaili Teh & Marina Abdullah


Untuk tempahan ini, tulisan rumi ditulis menggunakan font Kufi manakala perkataan Walimatul Urus, tulisannya disusun dalam bentuk overlapped diagonal/diamond.  

No comments:

Post a Comment